Het Kerntheater Vijfheerenlanden is een stichting met als doelstelling het verbinden van de inwoners van de gemeente, op basis van culturele activiteiten. Wij brengen mensen van verschillende achtergronden bij elkaar.

Dit doen wij door het organiseren van activiteiten die voor de inwoners van Vijfheerenlanden cultureel relevant zijn. Vaak gerelateerd aan de geschiedenis van onze gemeente, de interesses van de bevolking.

Wij werken bij het realiseren van onze projecten samen met een aantal andere instellingen in de gemeente, op het gebied van toneel, muziek en dans.


Stichting Kerntheater Vijfheerenlanden
Telefoon: 06 5266 1702
Postadres: Patrimoniumstraat 221, 4142 VH Leerdam